1. Register and sign in/ ១. ចុះឈ្មោះ និង ចូលប្រើ

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះដើម្បីក្លាយជាសមាជិកនៃសហគមន៍នេះ។ អ្នកសម្របសម្រួលជាទូទៅនឹងឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ទៅកាន់សំណើររបស់អ្នក។

--
Register 
here to become a member of this community. Community facilitators normally respond within one working day to your request. 


2. Update your profile/ 
២.ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក

ប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកប្រាប់សមាជិកផ្សេងទៀតថាអ្នកជានរណា។ សូមចុចទីនេះដើម្បីកែប្រែប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក។ សូមបន្ថែម៖

·រូបថតប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក

·ជីវៈប្រវត្តិសង្ខេបមួយដែលពន្យល់ពីប្រវត្តិរបស់អ្នក និងអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើការលើ

·ទីតាំងដែលអ្នកមានមូលដ្ឋាននៅ។

--
Your profile tells other members who you are. Click 
here to modify your profile. Please add:  

  • A profile picture; 
  • A short biography explaining what your background is and what you are working on;  
  • The location where you are based.

3. Sending messages៣. ការផ្ញើសារ

សហគមន៍របស់យើងប្រើ ឌីហ្គ្រូប (Dgroups) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការពិភាក្សាតាមរយៈអ៊ីមែល។ អ្នកអាចផ្ញើសារតាមរយៈការផ្ញើអ៊ីមែលទៅ៖ CambodiaDataUseCommunity@ifad.dgroups.io ហើយសមាជិកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលសារតាមរយៈអ៊ីមែល។

ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងការពិភាក្សាមួយ អ្នកគ្រាន់តែឆ្លើយតបទៅសារអ៊ីមែលដែលអ្នកចង់ឆ្លើយតប។ សារទាំងអស់អាចត្រូវបានមើលនៅលើគេហទំព័ររបស់វេទិកា។

ចូលទៅកាន់បញ្ជីឈ្មោះសមាជិក ដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់សមាជិកតែម្នាក់។

សារអាចជាភាសាណាមួយ។ តែជាអកុសល វេទិកាមិនមានផ្តល់ការបកប្រែទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យប្រើ Google  DeepL 

វេទិកាគឺត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយក្រុមសម្របសម្រួលមួយដែលធានាទៅលើការពិភាក្សាទាំងនោះ។

--
Our community uses Dgroups which is designed for email-based discussion. You can send a message by writing an email to 
CambodiaDataUseCommunity@ifad.dgroups.ioand all members will receive the message via email. 

If you wish to respond to a discussion, simply reply to the email message you wish to react to. All messages can be viewed on the forum's webpage.

Visit the member’s directory to message a single member. 

Messages could be in any language. Unfortunately, the forum does not provide translations. We recommend using Google or DeepL

This forum is moderated by a team of facilitators that will ensure that discussions 


4. Use #hashtags/ ៤. ប្រើ #ហាស្ហថែកស៍

ដើម្បីជួយតាមដាន និងចងក្រងការសន្ទនា ក៏ដូចជា ខ្សែស្រលាយ (ប្រធានបទ) ត្រូវបានរៀបចំដោយប្រើហាស្ហថែកស៍ ដែលនឹងលេចឡើងជាសញ្ញា នៅក្នុងបន្ទាត់ប្រធានបទ។ ការបន្ថែមហាស្ហថែកស៍ទៅចំណងជើងប្រធានបទ នឹងជួយកំណត់ពាក្យនោះដោយស្វ័យប្រវត្តិជាហាស្ហថែកស៍ទៅកាន់ខ្សែស្រឡាយប្រធានបទទាំងនោះ។ មើលនៅទីនេះ នូវហាស្ហថែកស៍ដែលកំពុងប្រើប្រាស់។

--
To help follow and document conversations, threads (topics) are assigned hashtags - they appear as # in the subject line. Adding a hashtag to a topic title automatically assigns that term as a hashtag to the thread. View 
here the hashtags that are currently being used. 


5. Receiving messages/ 
៥. ការទទួលសារ

សូមបន្ថែម CambodiaDataUseCommunity@ifad.dgroups.io ទៅក្នុងបញ្ជីអ្នកផ្ញើដែលមានសុវត្ថិភាព (safe sender) ក្នុងកម្មវិធីអ៊ីមែលរបស់អ្នក។ អ្នកប្រហែលអាចនឹងចង់បង្កើតច្បាប់ (rulesដើម្បីតម្រៀបសំបុត្រចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅក្នុងថតឯកសារជាក់លាក់មួយ។ តាមលំនាំដើម អ្នកនឹងទទួលបានសារនីមួយៗដែលបានបង្ហោះទៅកាន់ក្រុមជាអ៊ីមែលបុគ្គល។ ផ្លាស់ប្តូរចំណូលចិត្តនៃការផ្ញើអ៊ីមែល ដើម្បីទទួលបានការសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃ ឬប្រចាំសប្តាហ៍នៃសារទាំងអស់ដែលបានផ្ញើ។

--
Please add 
CambodiaDataUseCommunity@ifad.dgroups.io to your safe sender list in your email programme. You may wish to set up rules to automatically sort incoming mail into a dedicated folder. By default, you will receive each message posted to the group as an individual email. Change the email delivery preferences to receive a daily or weekly summary of all messages sent.


6. Access knowledge/ ៦. ចូលប្រើចំណេះដឹង

សូមចូលទៅកាន់ទំព័រវីគីរបស់ក្រុម ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសហគមន៍របស់យើង។

--
Visit the group’s 
wiki page to learn more about our community


7. Discussion etiquette/ 
៧. ក្រមសីលធម៌នៃការពិភាក្សា

យើងលើកទឹកចិត្តសមាជិករបស់យើងឱ្យបង្កើតសាររបស់ពួកគេតាមរបៀបវិជ្ជមាន ប្រកបដោយភាពអត់ឱន និងបើកចំហ។ សូមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវប្រធានបទដែលកំពុងពិភាក្សា។ ដើម្បីជៀសវាងសារដែលមិនសមរម្យ ការពិភាក្សានឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងសម្របសម្រួល។

គន្លឹះ និងគោលការណ៍ណែនាំមួយចំនួនសម្រាប់ការពិភាក្សាដ៏រីករាយ៖

·ចូលរួម៖ ក្រុមនឹងមានប្រយោជន៍លុះត្រាតែយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួម។ ត្រៀមខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចែករំលែកប្រកាសឆ្លើយតប!

·ជួយអ្នកដទៃ៖ ការចែករំលែកចំណេះដឹង និងព័ត៌មាន មានន័យថា ជួយអ្នកដទៃ។

·គោរពអ្នកដទៃ៖ យើងមានក្រុមចម្រុះនៃសមាជិក ដែលមានប្រវត្តិខុសៗគ្នា និងមកពីបរិបទផ្សេងៗគ្នា។ សំខាន់យើងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក និងទស្សនៈរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក។

·បន្ថែមព័ត៌មានផ្ទៃខាងក្រោយ និងប្រភព៖ អ្នកអាចបន្ថែមព័ត៌មាននៅផ្ទៃខាងក្រោយ តំណភ្ជាប់ ប្រភពនៃព័ត៌មាន។ល។ ដូច្នេះសមាជិកផ្សេងទៀតអាចអាន/ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រធានបទដែលអ្នកកំពុងចែករំលែក។

·ត្រូវមានភាពច្នៃប្រឌិត៖ អាចជាគំនិតថ្មីណាមួយសម្រាប់ការពិភាក្សា ឬសកម្មភាពដែលអ្នកចង់រៀបចំណាមួយអនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងដឹង ហើយយើងនឹងកែលម្អសហគមន៍នេះរួមគ្នា៖ CambodiaDataUseCommunity+owner@ifad.dgroups.io

--
We encourage our members to formulate their messages in a positive, tolerant, and open way. Please stick to the topic being discussed. To avoid any inappropriate messages the discussions will be monitored and moderated. 

Some tips and guidelines for enjoyable discussions: 

  • Participate: The group will only be useful if we all participate. Be ready to exchange, share, post, reply! 
  • Help others: Sharing knowledge and information, means helping others.
  • Respect others: We have a diverse group of members, with different backgrounds and from different contexts. It is important we respect each other and each other's point of view. 
  • Add background information and sources: When possible add background information, links, sources, etc. so the other members can read/learn more about the topic you are sharing. 
  • Be creative: Any new ideas for a discussion or an activity you would like to organize? Let us know - together we'll improve the community: CambodiaDataUseCommunity+owner@ifad.dgroups.io


8. Support/ 
៨. គាំទ្រ

គ្មានអ្វីល្អឥតខ្ចោះទេ រួមទាំងក្រុមនេះផងដែរ។ តើអ្នកឃើញមានបញ្ហាអ្វីទេតើមានអ្វីមួយមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវទេសូមរាយការណ៍វាទៅកាន់ CambodiaDataUseCommunity+owner@ifad.dgroups.io។ យើងនឹងព្យាយាមកែលំអរវា។

--
Nothing is perfect, neither will this group be. Do you spot any mistakes? Is something not working properly? Please report it to the 
CambodiaDataUseCommunity+owner@ifad.dgroups.io. We will try to fix it. 

Last updated: